ราคาไม้แก่นกฤษณา  

เกรด A ราคา กก.ละ  120,000  บาท

เกรด B ราคา กก.ละ     80,000  บาท

เกรด C  ราคา กก.ละ     50,000  บาท

เกรด D ราคา กก.ละ     30,000  บาท                         

 ราคาชาเขียวกฤษณา 

ราคาขายส่งทั่วไป ขนาดซองบรรจุ  0.5 กรัม ราคาซองละ 5 บาท                         

ราคาน้ำกฤษณากลั่น 

เกรด A ขนาดบรรจุขวด ปริมาตร 750 ซีซี  ราคาขวดละ 300 บาท

เกรด B ขนาดบรรจุขวด ปริมาตร 750 ซีซี  ราคาขวดละ  200 บาท

ราคาน้ำอบกฤษณา ราคาส่งทั่วไปราคาลิตรละ 50 บาท

 

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 20 กรกฏาคม 2010 เวลา 14:42 น. )